YAZIM KURALLARI

IV. ÇEVRE TASARIM KONGRESİ 2016

BİLDİRİ YAZIM KURALLARIBildiri Yazım Kuralları İndirmek İçin TIKLAYINIZ. ( Word Belgesi)

Bildiri Formatı Örneği İndirmek İçin TIKLAYINIZ. ( Word Belgesi)

 1.       GENEL

• Bildiri yazım dili Türkçe'dir.

• Bildiri uzunluğu en fazla 12 sayfa olmalıdır. Kitap basım formatına göre bildiri sayfa sayısı mutlaka çift sayı olarak ayarlanmalıdır. (Örneğin; 12-10-8... sayfa) Bildiride kullanılan resimler 300dpi çözünürlükte olmalıdır.

• Bildiriler en geç 30 Ocak 2016 tarihine kadar kongre e-posta adresine (cevretasarimkongresi2016@gmail.com) gönderilmelidir.

• Bildiriler bilgisayar ortamında MS Word kelime işlemciyle, *.doc veya .docx formatında yazılmalıdır.

• Bildiri dosyanız adlandırılırken tarafımızdan verilen özet referans numarası kullanılmalıdır. Örnek : ctk2016.xx, ctk2016.yy gibi…  

 

2.       YAZIM KURALLARI

 

2.1 Sayfa ve Kenar Boşlukları

• Bildiri metni A4 boyutlu (210x297mm) kağıda üstten, alttan, sağ ve sol yanlardan    2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

 

2.2 Başlık ve Metin Biçimlendirilmesi

Bildiri yazım fontu

: Calibri

Bildiri başlığı        

: 16 punto, koyu, bütün harfleri büyük ve ortalanmış

Ana başlıklar       

: 11 punto, koyu, bütün harfleri büyük ve soldan hizalı

Alt başlıklar         

: 11 punto, koyu, baş harfleri büyük ve soldan hizalı

Özet    

: 10 punto

Bildiri metni          

: 11 punto, sağdan ve soldan iki yana dayalı,' tek satır aralıklı' olarak yazılmalıdır.

Paragraf              

: Girinti bırakılmamalı, paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.     

Kaynaklar

: 10 punto

 

2.3 Genel Metin Akışı

• Başlıktan sonra 2 satır boşluk (başlık puntosu büyüklüğünde 2 enter) bırakılmalıdır.

• Tam metin değerlendirme aşamasında bilimsel kurula bildiriler isimler olmadan gönderilecektir. Bu nedenle bu aşamada yazar isimleri yazılmamalı ve yazar sayısı kadar boş satır bırakılmalıdır.

 • Yazar isimlerinden sonra 3 boş satır bırakarak metin yazmaya başlanmalıdır (Örneğin üç yazarlı bir bildiri için toplam 6 satır boş bırakılmalıdır).

• Bildiride 200 sözcüğü geçmeyen TÜRKÇE "ÖZET" yer almalıdır.

• Anahtar sözcükler (Keywords), en az 3, en fazla 5 adet olacak şekilde, Özet’in altında 1 satır boşluk bırakılarak, sol kenardan başlayacak şekilde, her sözcüğün ilk harfi büyük diğerleri küçük olarak yazılmalıdır.  

• Konu başlıklarından önce (Sonuç ve Kaynaklar dahil olmak üzere) 2 satır, sonra 1 satır, diğer alt başlıklardan önce 2 satır, sonra 1’ er satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

• Ana başlıklar ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1., 2., 2.1. vb…  şeklinde numaralandırılmalıdır.

• Şekil, çizelge, grafik, resim ve benzerlerinin yerleşimi bildiri metin akışına uygun olarak metin içinde yer almalı ve kaynak belirtilmelidir.

 

2.4. Şekil, Resim, Grafik, Çizelge ve Eşitlik Düzenlenmesi

• Her bir şekil, çizelge, grafik ve resim yazıldığı bölümdeki başlık ve altbaşlık numaralarından bağımsız olarak, metin içerisinde Şekil 1, Şekil 2 , Şekil 12, Çizelge 5, Çizelge 12 vb… şeklinde adlandırılıp sıralanarak, numaralandırılmalıdır.

• Şekil, Resim, Grafik, Çizelge ve Eşitliklerden sonra metine başlamadan önce 2 satır boşluk bırakılmalıdır.

• Şekil ve resim numara ve adları şekil ve resim altına ortalanarak, 1 satır boşluk bırakarak, 11 punto olarak yazılmalıdır.  

• Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde olacak şekilde, soldan başlayarak 10 punto olarak yazılmalıdır.

• Eşitliklere, yanlarındaki sağ boşluğa parantez içinde numara verilerek, 1 satır boşluk bırakarak, 11 punto olarak yazılmalıdır.

 

2.5. Kaynaklar

• Atıfta bulunulan tüm kaynaklar (internet kaynakları da dahil olmak üzere) metin içinde köşeli parantez içinde numara verilerek gösterilmeli, bildiri sonunda metinde veriliş sırasına göre belirtilmelidir.

• Kaynak;

bildiri ise önce yazarın soyadı, adının baş harfi, bildirinin adı, toplantının adı, yılı ve yeri,

makale ise yazarın soyadı, adının baş harfi, makalenin adı, derginin adı, cilt ve sayısı, başlangıç ve bitiş sayfaları, yılı,

kitap ise yazarın soyadı, adının baş harfi, kitap adı, yayınevi ve yayın yılı verilmelidir.

 

NOT:

Kitapta yer alacak bildirilerin uyumlu olması için, bildiri formatı örneğinin (ctk2016_bildiri_formati_ornegi.doc) dikkate alınması önemlidir. Metinlerinizi lütfen formata uygun olarak hazırlayınız. Tüm metin; resimler, çizelgeler ve boşluklarla birlikte en fazla 12 sayfa olmalıdır. Kitap basım formatına göre bildiri sayfa sayısı mutlaka çift sayı olarak ayarlanmalıdır (Örneğin; 12-10-8... sayfa). Bildiride kullanılan resimler 300dpi çözünürlükte olmalıdır.

 

 

TÜM DUYURU ve HABERLER