İLETİŞİM
E posta: cevretasarimkongresi2016@gmail.com
Tel: +90 352 437 52 82

ORGANİZASYON KURULU

Prof.Dr. Seda Tönük (Kongre Eş Koordinatörü)

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı
E Posta: sedatonuk@gmail.com
Tel: +90212 383 2609 – 2610

Doç.Dr. Gonca Büyükmıhçı (Kongre Eş Koordinatörü)

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı
E Posta: goncabm@gmail.com
Tel: +90 352 207 6666 / 35250

Yrd. Doç. Dr. Burcu Salgin

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı
E Posta: bsalgin@gmail.com
Tel: +90 352 207 6666 / 35207

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Araş.Gör. Sevim Seyhan Ayten


Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı
E Posta: seyhansevim@gmail.com
Tel: +90 352 207 6666 / 35155

Araş.Gör. Zeynep Ergen

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı
E Posta: ardazeynep@gmail.com
Tel: +90 352 207 6666 / 35153

Araş.Gör. Ayşegül Kılıç

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı
E Posta: aysegul_pusat@hotmail.com
Tel: +90 352 207 6666 / 35254